godt at vide

Nedenfor besvares forskellige spørgsmål, som du måtte have. 

 • Overordnet at være din/jeres tovholder gennem hele forløbet.
 • Anmelde dødsfaldet til begravelsesmyndigheden. (Dette gør, at disse får besked: Skifteretten, ATP, Dyrtidsfonden, Centralregistret for Testamenter, de fleste banker m.m.).
 • Afhente dødsattest på sygehus, plejehjem eller hos politi.
 • Lægge afdøde i kiste og evt. sørge for at give tøj på.
 • Foretage diverse rustvognskørsler.
 • Fastsætte tid og sted for højtideligheden.
 • Formidle kontakt mellem præst og pårørende.
 • Kontakte kirkegård og krematorium.
 • Hjælpe til med at lave dødsannonce og sende den til trykning.
 • Hjælpe de pårørende med at vælge kiste, urne og tøj til den afdøde.
 • Hjælpe med valg af pynt til kisten, dekorationer og evt. kor, organist, solosang og salmeblad.
 • Bistå ved valg af gravsted og gravsten.
 • Evt. transport af blomster til gravsted eller blomsterplads.
 • Evt. transport af urne og evt. bestille tidspunkt for nedsættelse af urnen.
 • Betaling af regninger fra andre leverandører.
 • Ansøge om begravelseshjælp.
 • Udarbejde prisoverslag.
 • Assistere ved højtideligheden.
 • Med mere.

Når du kontakter os, tager vi en uforpligtende samtale om hvad dine behov og ønsker er, samt hvad vi kan tilbyde. Hvis du kunne tænke dig at bruge os, så tager vi et opfølgende møde. Eventuelt hjemme hos dig eller hvor det passer dig bedst – i dine trygge omgivelser. Til dette møde tager vi en snak om jeres forventninger og tanker om dagen; hvordan skal begravelsen/bisættelsen udføres? Herefter skal du ikke længere bekymre dig om praktik. Vi tager os af alle de formelle forberedelser.

Her bringes en liste, som kan inspirere dig: 

 • Licens. Det er ikke nødvendigt at afmelde medielicens ved dødsfald.
  DR Licens får besked om dødsfaldet fra folkeregisteret, og afdødes medielicens bliver automatisk afmeldt. Overskydende beløb bliver udbetalt til boets NemKonto. Beløb under 50 Kr. udbetales dog ikke.
 • Opsigelse eller salg af bolig.
 • Tjekke med bank.
 • Aviser og tidsskrifter.
 • Telefon.
 • TV-abonnement.
 • Leje af TV, hvidevarer m.m.
 • Forskellige medlemskaber.
 • Afbestille madudbringning.
 • Bibliotek
 • Tilbagelevering af hjælpemidler.
 • Evt. afbestilling af læge – eller tandlægebesøg.
 • Med mere.

Den offentlige begravelseshjælps størrelse afhænger af afdødes alder, familieforhold, formue og evt. ægtefælles formue. Begravelseshjælpen udbetales som et engangsbeløb, du ikke skal betale skat af.

Hvis afdøde var 18 år eller mere
Hvis afdøde var 18 år eller mere, kan du højst få 11.650 kr. i begravelseshjælp.

Begravelseshjælpen afhænger af formuen:

Hvis afdøde efterlader sig børn under 18 år eller en ægtefælle, nedsættes begravelseshjælpen, hvis afdødes eller ægtefællernes samlede formue på dagen for dødsfaldet overstiger 38.950 kr. Er afdødes eller ægtefællernes samlede formue over 50.600 kr., bortfalder begravelseshjælpen helt.
     Hvis afdøde hverken efterlader sig børn under 18 år eller en ægtefælle, nedsættes begravelseshjælpen, hvis afdødes formue overstiger 19.550 kr. Er afdødes formue over 31.200 kr., bortfalder begravelseshjælpen helt.
     Eksempler på formue kan være:

 • Indestående i banken
 • Pantebreve og kursværdi af obligationer og aktier
 • Kontanter
 • Ejendomsværdi
 • Værdi af andele i andelsboligforeninger
 • Anparter og investeringsbeviser
 • Engangsudbetalinger som følge af dødsfaldet. (Engangsudbetalinger indgår i formuen, selvom beløbet bliver udbetalt efter dødsfaldet).
 • Dokumenteret gæld
 • Du skal være opmærksom på, at udgifter til bedemand, sammenkomst m.v. i forbindelse med begravelsen ikke indgår i opgørelsen af formuen.

Hvis afdøde var født før 1. april 1957
Hvis afdøde var født før 1. april 1957, kan du få mindst 1.050 kr. i begravelseshjælp, uanset formue. Dette beløb kaldes for minimumsbeløbet. Hvis du kun ønsker at søge om minimumsbeløbet, skal du ikke oplyse Udbetaling Danmark om evt. formue.

Hvis afdøde var under 18 år
Hvis afdøde var under 18 år, er begravelseshjælpen et fast beløb. Det gælder også børn, som er dødfødte. Beløbet er 9.750 kr.

 • Efterlevelsespension
  Hvis du er pensionist, kan du få din ægtefælles eller samlevers folkepension udbetalt i tre måneder efter han eller hun er død. Det kaldes efterlevelsespension. For at få efterlevelsespension skal I enten være samlevende eller gift.
  Hvis du har ret til efterlevelsespension, får du den automatisk udbetalt til din egen NemKonto.
       Læs mere her.
 • Efterlevelseshjælp er et engangsbeløb, du kan søge, hvis din ægtefælle eller samlever dør.
       Læs mere om reglerne her:
 • ATP ved dødsfald. Hvis et dødsfald indtræffer forholdsvis tidligt i livet, kan efterladte have ret til begravelseshjælp fra ATP. Hvis f.eks. man dør før folkepensions-alderen kan der gives 75.000,- Kr. minus skat. Hvis man er berettiget udbetales pengene automatisk – ca. tre uger efter dødsfaldet.
  Reglerne er lidt indviklede, men du kan læse mere her.
 • Sygeforsikringen “Danmark”
  Denne ordning yder 1.400 Kr. i tilskyd, hvis afdøde var var forsikret i gruppe 1 el. 2.
 • Fagforening / forsikringsselskab udbetaler i enkelte tilfælde hjælp til begravelse.
 • Begravelsesopsparing. Enkelte har sparet op i Elysium eller hos Begravelse Danmark.

Hvis du har formue, vil du sikkert gerne selv udvælge dem, som du ønsker at begunstige. Derfor er det en god idé at få lavet et testamente. Så slipper du også for, at dine ønsker bliver overset i en skuffe, og det kan også være med til at modvirke grimme uoverensstemmelser, som af og til opstår, når der skal arves.

Du kan selvfølgelig få en advokat til at lave arbejdet for dig, men hvis dine arveforhold er enkle, kan du selv oprette et testamente. Hos notaren i din lokale Skifteret, kan du få det påtegnet for beskedne 300 kr. Du skal udfylde og medbringe en blanket som kan hentes på domstol.dk. Så vil dokumentet blive påtegnet og opbevaret i Centralregisteret for Testamenter, og din lokale Skifteret vil få besked, når det er registreret, at du er afgået ved døden.

Ældresagen har en fin og mere udførlig beskrivelse af det med testamente her.

Få klarhed over digital arv

Det kan være svært for efterladte at vide, hvad der skal ske med en afdøds digitale arv, og det kan være ret kompliceret at få adgang til de steder på nettet, hvor den findes. Det er derfor en god idé at få klarhed over, hvad der skal ske med de digitale ting, som man efterlader sig. Det kan f.eks. være profiler på forskellige sociale medier, men også billeder, sange, videoer osv. som opbevares i “skyen”. Derfor er det godt at få skrevet ned, hvad der skal ske i den forbindelse. Nedenfor har vi et par forslag til, hvordan det kan gøres:

To måder at gemme anvisninger og kodeord på:

 1. Den nemme måde:
  Det letteste er at skrive forskellige ønsker og login-oplysninger ned – f.eks. på vores formular “Den Sidste Vilje” – og så gemme det sammen med de personlige papirer. Og også lige fortælle den – eller dem, som skal stå for begravelsen, at der findes en sådan instruks.
 2. Den mere sikre måde:
  Hvis man synes, at instrukser og kodeord bør opbevares mere sikkert, er det også muligt at gemme oplysningerne i e-Boks. Alle har nemlig adgang til at uploade 1GB dokumenter. Se instruktion her. Det er nemlig muligt for efterladte at få adgang til afdødes e-Boks, når der foreligger en skifteretsattest. Se hvordan her.
       Også her er det selvfølgelig en god idé at fortælle den – eller dem, som skal stå for begravelsen, at der findes et sådan dokument.

Hvis der ikke findes oplysninger efter et dødsfald har Forbrugerrådet TÆNK lavet en hjælp til at slette en afdøds profiler og konti på nettet her. Den tillader vi os at henvise til, og hvis du vil udfylde pjecen “Min Sidste Vilje” er der også lidt inspiration at hente her.

Hvis din aske skal spredes over havet, er det en god idé selv at udfylde denne formular, og gemme den sammen med dine personlige papirer.

Dine pårørende kan også underskrive et dokument, hvor de på tro og love erklærer, at det var dit ønske, at din aske skal spredes. I det tilfælde skal den lokale begravelsesmyndighed afgøre om ønsket er legitimt. (Vi har dog aldrig hørt om, at de pårørendes erklæring er blevet underkendt!)

Reglerne for askespredning står på Kirkeministeriet hjemmeside og siger:

“Askespredningen skal foregå over åbent vand, det vil sige over havet eller over større fjorde eller bugter. Det er ikke tilladt at sprede asken over en sø. Det er de efterladte, som skal sørge for at få asken spredt, og spredningen af asken skal foregå på en måde, der ikke vækker opsigt. Det er ikke tilladt at sænke urnen med aske i havet”.

Hvis du savner inspiration til valg af salmer, er der mere end 90 forslag her.

Skifteretten kontakter automatisk anmelderen af dødsfaldet ca. en til to uger efter, at vi har foretaget anmeldelsen.

Hvis du vil vide mere om skifteret tillader vi os at henvise til Ældresagen, hvor du kan læse om det her.

Du kan også læse om det at skifte på domstol.dk.

Det er selvfølgelig også muligt at kontakte Skifteretten på telefon eller mail; dog kan de ikke gå ind i den enkelte sag, før de har modtaget besked fra begravelsesmyndighen.

Åben alle dage 7-22

FolkeBegravelse ApS
Tjærebyvej 230
4030 Tune
Cvr. 39547910

© Folkebegravelse.dk – Godt at Vide – Ofte Stillede Spørgsmål