Bortset fra den gode, personlige service, har vi bestræbt os på at skære alt det overflødige væk i vores bedemandsforretning – så vi kan tilbyde begravelser til en lavere pris. Det er klart, at når vi ikke forbruger så meget, har det en gunstig indvirkning på miljøet. Her er nogle eksempler:

Farvel til limousine-rustvognen: Den model, vi bruger, er ikke så luksuriøst udstyret, og den omfattende forarbejdning i forbindelse med at gøre bilen længere og højere er ikke nødvendig. Og så bruger vi benzin – i modsætning til de fleste nyere rustvogne, som drives af diesel. Dette nedbringer selvfølgelig forureningen.

Farvel til mødelokalet: Vi møder jo dig i dine omgivelser og behøver derfor ikke at indrette mødelokaler og bruge en masse ressourcer på at vedligeholde og drive dem. Det pynter også på miljøregnskabet

Farvel til kontoret: Vi har gjort kontoret digitalt, og pakket det ned i en iPad, så vi bruger ikke en masse ressourcer på indretning og på at holde kontorlokaler kørende.

Farvel til papiret: Selvfølgelig belaster det miljøet at opbevare ting digitalt, men ikke så meget, som hvis der bruges en masse papir, som kræver opbevaring, pengeskab, makulator, ringbind, osv.
     Vi har også meldt os ind i en forening, som har til formål at reducere papirspild.

Angående arbejdsmiljø: Der er i sagens natur nogle hårde løft i vores branche, men vi bruger en båre, som er forsynet med bæreremme, så belastningen bliver meget bedre fordelt på kroppen og sikkerheden øges. De er i øvrigt forsynet med en sikkerhedsmekanisme, som Arbejdstilsynet anbefaler.
       Båren og rullevognen, som vi medbringer i bilen, er også anbragt i en bedre løftehøjde, så ryggen ikke belastes så hårdt.
       I det hele taget forsøger vi at forbedre arbejdsmiljøet, hvor det er muligt.

Åben alle dage 7-22

FolkeBegravelse ApS
Tjærebyvej 230
4030 Tune
Cvr. 39547910