vores værdier

Mennesker er vigtigere end profit! Vi er empatiske, og står for fairness. Vi har en høj moral. Transparens er en hjertesag for os, og vi oplyser gerne om alt, som er relevant – bl.a. vores priser.

Som et led i vores politik om fairness og gennemsigtighed, vil vi gerne oplyse dig om, hvordan det forholder sig med henvisnings-rabatter hos os.

VORES PROCENT-REGEL:
     1. Vi modtager aldrig procenter, hvis vi ikke lægger penge ud. (Se nedenfor).
     2. Vi modtager højst 10% i de tilfælde, hvor vi har et udlæg.
(Se nedenfor).

Jfr. regel nr. 1: – Vi modtager aldrig procenter.
     Gravsten:
Her lægger vi ikke penge ud, for det med gravsten kan sagtens vente til efter højtideligheden – hvor penge fra boet evt. er blevet tilgængelige. Normalt modtager bedemænd store procenter for at henvise til en stenhugger, ofte uden at have et udlæg. Det synes vi ikke er fair. Derfor har vi forhandlet os frem til en rabat svarende til 10% på gravstenens bruttopris, hvilket alene kommer vores kunder til gode.

Jfr. regel nr. 2: Vi modtager højst 10 % rabat.
     Blomster: 

Vi kunne sagtens have fået 15% af bruttobeløbet, men vi nøjes med 10%, for vi ønsker ikke at “presse” de blomsterhandlere, som leverer til os. Men vi synes, at det er ok at tjene lidt på dette, for vi skal jo bruge en del tid på bestilling og tjekke, at alt klapper – og så lægger vi også pengene ud for dig i første omgang.
       Du er selvfølgelig altid velkommen til selv at stå for det med blomster.

Annoncer: Ingen eller små procenter.
Når vi hjælper dig med at sætte annoncen sammen og få den bragt i en avis, får vi kun små procenter hos de store blade, som fx Politiken og Berlingeren. Stort set alle øvrige udgivere giver slet ikke nogen rabat. Hvis der – mod vores forventning – skulle vise sig et tilfælde, hvor vi får over 10%, vil vi godtgøre dig, så at vi kan overholde vores 10%-maksimum!

Sangblade: Højst 10%
Der er eksempler på, at bedemænd får op til 30% i henvisningsgebyr. Det er selvfølgelig kunderne, der i sidste ende betaler de procenter, så vi tager aldrig over 10%, og kun når vi har et udlæg som før nævnt.

I henhold til vores politik om åbenhed, vil vi gerne oplyse, at vi bruger Experians RKI register, hvor vi tjekker om folk er registreret som dårlige betalere. Vi lægger mange penge ud for vores kunder, og på den måde ønsker vi at minimere risikoen for tab – et tab, som jo indirekte ville blive påført vores retlinede kunder.
     Vi betjener dog meget gerne dem, som er registreret som dårlige betalere – bare vi får betaling forud!

Vi betragter os selv som en slags rådgivere, hvis mål det er, at finde den bedste løsning for dig. Noget af det værste, som findes, er en bedemand, som forsøger at manipulere folk – som jo ofte er trætte, tyndslidte og let påvirkelige – til at købe noget, som de ikke har brug for. Sådan en politik kan vi ikke stå inde for.
     For os er mennesker vigtigere end profit.

Som et vigtigt led i vores værdipolitik er vi tranparente.

  • Vi oplyser vores kunder om alt, som er relevant for dem. Spørg os bare, hvis der er noget, du gerne vil have belyst.
  • Derfor er alle vores priser tilgængelige på vores hjemmeside. Intet er skjult, og hvis der er noget, som ikke er til at forstå, er du velkommen til at kontakte os, så vi kan give en forklaring.
  • Vi kører ikke med pakkeløsninger og slagtilbud. Disse er som regel svære at gennemskue, og virkeligheden er, at priserne alligevel hurtigt løber op. Nej! Vi har faste lave priser, som er fair.

Vi udfører ikke sort arbejde, men sætter en ære i at drive vores forretning, sådan at samfundets regler overholdes. I øvrigt er vores bogholder ærlig og reel og er kendt for at være “skrappere end Skat”. Det er en rigtig god løsning for os.